مهلت شرکت
1403/01/09

مزایده عمومی فروش برق نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

مهلت شرکت
1402/11/23

تجدید مزایده عمومی ملک مسکونی نیاوران

شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

مهلت شرکت
1402/11/01

مزایده عمومی تک مرحله ای فروش ضایعات نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

اصلاحیه: