واحدهای بخار نیروگاه جهرم

شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم یکی از تولیدکنندگان برق در کشور است که مالک و مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم می‌باشد. این نیروگاه شامل ۳ واحد بخار هریک به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات است که با استفاده از ضایعات حرارتی واحدهای گازی تولید بخار می‌کنند. واحد اول بخار این نیروگاه در فروردین ماه ۱۳۹۷ و واحد سوم بخار آن در مهرماه ۱۴۰۰ به بهره برداری رسیده است. با بهره‌برداری از واحدهای بخار، راندمان نیروگاه از ۳۳ درصد به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و سالانه ۸۵۵ میلیون مترمکعب گاز صرفه‌جویی شده است. این نیروگاه با تامین بیش از ۱۰ درصد از نیاز برق شهر تهران، نقش مهمی در تأمین امنیت انرژی و کاهش آلودگی محیط زیست دارد.

واحدواحد گاز
تاریخ سنکرون اولین واحد بخارتیر 1386
تاریخ سنکرون آخرین واحد بخارآبان 1387
ظرفیت اسمی هر واحد بخار(شرایط ISO)159 مگاوات
ظرفیت اسمی کل واحدهای بخار(شرایط ISO)954 مگاوات
تعداد واحدهای بخار6 واحد
مدل توربین های واحد بخارANSALDO: V94.2(VER3)
نوع سوخت مصرفی واحدهای گازیگاز، گازوئیل، میکس(ترکیب گاز و گازوئیل)
خط انتقال برق واحدهای گاز به شبکه سراسری230 کیلووات