واحدهای گاز نیروگاه جهرم

شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم یکی از تولیدکنندگان برق در کشور است که مالک و مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم می‌باشد. این نیروگاه شامل ۳ واحد بخار هریک به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات است که با استفاده از ضایعات حرارتی واحدهای گازی تولید بخار می‌کنند. واحد اول بخار این نیروگاه در فروردین ماه ۱۳۹۷ و واحد سوم بخار آن در مهرماه ۱۴۰۰ به بهره برداری رسیده است. با بهره‌برداری از واحدهای بخار، راندمان نیروگاه از ۳۳ درصد به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و سالانه ۸۵۵ میلیون مترمکعب گاز صرفه‌جویی شده است. این نیروگاه با تامین بیش از ۱۰ درصد از نیاز برق شهر تهران، نقش مهمی در تأمین امنیت انرژی و کاهش آلودگی محیط زیست دارد.

واحدواحد بخار
تاریخ سنکرون اولین واحد گازفروردین 1397
تاریخ سنکرون آخرین واحد گازمهر 1400
ظرفیت اسمی هر واحد گاز(شرایط ISO)160 مگاوات
ظرفیت اسمی کل واحدهای گاز(شرایط ISO)480 مگاوات
تعداد واحدهای گاز3 واحد
مدل توربین های واحد گازSiemense: E Type
نوع برج خنک کاری واحدهای گازخشک-هلر
خط انتقال برق واحدهای گاز به شبکه سراسری400 کیلووات